Privacybeleid

In dit Privacybeleid staat vermeld hoe Idiomar de persoonlijke gegevens die het van u ontvangt, gebruikt wanneer u de website https://www.idiomar.be bezoekt.

Welke gegevens verzamelt Idiomar?

Idiomar verzamelt de volgende gegevens:

  • persoonlijke identificatiegegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, enz.)

Hoe verzamelt Idiomar uw gegevens?

U verschaft Idiomar rechtstreeks de meeste informatie die het verzamelt. Idiomar verzamelt gegevens en verwerkt gegevens wanneer u:

  • feedback geeft via e-mail;
  • de website gebruikt of bekijkt via de cookies van uw browser.

Hoe gebruikt Idiomar uw gegevens?

Idiomar verzamelt uw gegevens zodat het uw aanvraag kan verwerken en beheren (offertes en facturen sturen, enz.).

Wanneer Idiomar uw aanvraag verwerkt, kan het uw gegevens naar kredietbureaus sturen, alsook de resulterende informatie ervan gebruiken, om frauduleuze aankopen te voorkomen.

Hoe bewaart Idiomar uw gegevens?

Idiomar slaat uw gegevens veilig op een lokale schijf op.
Idiomar bewaart uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gedurende 6 jaar. Na deze periode worden uw gegevens gewist.

Marketing

U hebt te allen tijde het recht om te vragen of Idiomar u niet meer contacteert voor marketingdoeleinden.
Indien u niet langer wenst gecontacteerd te worden voor marketingdoeleinden, klikt u hier.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming?

Idiomar wil zich ervan vergewissen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming.

Elke gebruiker heeft recht op het volgende:
Het recht op toegang – U hebt het recht om Idiomar om kopieën van uw persoonsgegevens te vragen. Het is mogelijk dat voor deze dienst een kleine vergoeding wordt gevraagd.
Het recht op rectificatie – U hebt het recht om te vragen dat Idiomar informatie verbetert waarvan u vindt dat deze onjuist is. Tevens hebt u het recht om te vragen dat Idiomar informatie aanvult die volgens u onvolledig is.
Het recht op verwijdering – U hebt het recht om te vragen dat Idiomar uw persoonsgegevens wist, en dit onder bepaalde voorwaarden.
Het recht op beperkte verwerking – U hebt het recht om te vragen dat Idiomar de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt, en dit onder bepaalde voorwaarden.
Het recht op verzet – U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Idiomar, en dit onder bepaalde voorwaarden.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid – U hebt het recht om te vragen dat Idiomar de gegevens die het heeft verzameld aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u, overdraagt, en dit onder bepaalde omstandigheden.

Indien u een aanvraag doet, heeft Idiomar één maand om u te antwoorden. Indien u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan via e-mail contact op via info@idiomar.be of telefonisch op +32 471 88 40 99.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaardinformatie over logbestanden en bezoekersgedrag te verzamelen. Wanneer u de website van Idiomar bezoekt, is het mogelijk dat er automatisch informatie over u wordt verzameld via cookies of een soortgelijke technologie.

Ga voor meer informatie naar allaboutcoookies.org.


Hoe gebruikt Idiomar cookies?

Idiomar gebruikt op veel manieren cookies om uw ervaring op de website te verbeteren, zoals:

  • u ingelogd houden;
  • begrijpen hoe u de website gebruikt.

Welke soort cookies gebruikt Idiomar?

De website van Idiomar gebruikt de volgende soort cookies:
Functionele cookies – Idiomar gebruikt deze cookies zodat u herkend wordt op de website en uw vroegere geselecteerde voorkeuren worden onthouden, zoals welke taal uw voorkeur heeft en de plaats waar u zich bevindt. Er wordt een combinatie van eerste-partij cookies en derde-partij cookies gebruikt.

Hoe kunt u cookies beheren?

U kunt uw browser instellen om geen cookies te aanvaarden, en bovenstaande website vertelt hoe u cookies van uw browser moet verwijderen. In enkele gevallen zullen bepaalde websitefuncties hierdoor echter niet werken.

Privacybeleid van andere websites

De website van Idiomar bevat links naar andere websites. Dit privacybeleid is enkel van toepassing op de website https://www.idiomar.be. Indien u op een link naar een andere website klikt, dient u het privacybeleid van deze website te lezen.

Wijzigingen aan het privacybeleid van Idiomar

Idiomar herziet zijn privacybeleid regelmatig en plaatst eventuele updates op deze webpagina. Dit privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2024.


Hoe kunt u Idiomar bereiken?

Aarzel niet om contact op te nemen bij eventuele vragen over het privacybeleid van Idiomar, de gegevens die over u worden bewaard, of indien u een van uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming wilt uitoefenen.
E-mail: info@idiomar.be
Telefoon: + 32 471 88 40 99

Hoe kunt u contact opnemen met de geschikte autoriteit?

Indien u een klacht wilt indienen of indien u vindt dat Idiomar uw bezorgdheid niet op adequate wijze heeft aangepakt, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.
E-mail: contact@apd-gba.be
Adres: Gegevensbeschermingsautoriteit
 Drukpersstraat 35
 1000 Brussel